Du lịch Hải Dương

Hải Dương: Chùa Đông Thuần trang nghiêm tổ chức Đại Giới đàn

PSO – Trong hai ngày 09 – 10/12/2020 (tức ngày 25 – 26/10 / Canh Tý), BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương long trọng tổ chức Đại giới đàn năm 2020 tại chùa Đồng Thuận, TP. Hải Dương để trao truyền giới pháp cho các Tăng, Ni để tiếp nối ngọn đèn Chánh pháp của Như Lai.

Đại Giới Đàn đã cung thỉnh HT. Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS TW GHPGVN đương vi chứng minh Đại Giới Đàn.

Thay mặt BTC Đại giới đàn, ĐĐ. Thích Quảng Thuyết – Trưởng Ban Truyền thông GHPGVN tỉnh Hải Dương đã thông qua chương trình nghi lễ cùng chư tôn đức quang lâm thành kính đảnh lễ Chư tôn thiền đức HĐCM. Các Chưởng môn và Môn đồ cũng đã bước ra hàng đầu để tỏ lòng thành kính với chư Tôn đức 2 của Hội đồng Giới đàn. Sau nghi thức thắp hương bạch Tổ, chư tôn đức 2 HĐTS vào chánh điện làm lễ thắp hương bạch Phật và cung nghinh.

Ban Tổ chức đã cung nghinh Hội đồng Thập sư: Trong đó, HT. HT.Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS, đương vi Đường đầu Hòa thượng; TT. Thích Thanh Vân – Trưởng BTS đương vi Yết Ma A Xà Lê; TT. HT.Thích Thanh Dũng – Phó Trưởng BTS đương vi Giáo thọ A Xà Lê và 2 vị Hòa thượng trụ trì trong Giáo phẩm Tăng Ni gồm; TT. Thích Thanh Viên, TT. Như Thanh Thắng.

Đồng thời, Hội đồng Giới tử Ni giới cũng đã tập hợp để kết duyên và truyền giới cho Ni giới. Trong đó cung thỉnh Ni trưởng Thích Đàm Đạt làm trụ trì; NT. Thích Đàm Lương vai Yết Ma A Xà Lê; Ni sư Thích Đàm Hương làm giáo thọ; Ni Sư Thích Đàm Thân làm Bảo Hạnh Tôn giả.

Tại đại giới đàn, 2 đạo tràng đã tấn phong 35 giới tử. Trong đó, giới tử xuất gia có 08 giới tử; Sa di Ni có 05 giới tử; Tỳ kheo có 22 giới.

Đại giới đàn năm 2020 của GHPGVN tỉnh Hải Dương đã thành tựu viên mãn.

Dưới đây là một số hình ảnh thu được:

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button