Du lịch Thanh Hóa

Hoàn thành xây dựng đền thờ chính, Đền thờ Đào Duy Từ, đáp ứng nhu cầu văn hoá tâm linh của du khách thập phương

Sau một thời gian xây dựng, tôn tạo, đến nay, giai đoạn 1 của Đền thờ Đào Duy Từ đã hoàn thành, Ban Quản lý Di tích Quốc gia Đền thờ Đào Duy Từ đã tổ chức lễ tại đền mới. Điều đó góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích và đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của du khách thập phương trong dịp đầu xuân năm mới Kỷ Hợi.

Hoàn thành xây dựng Đền chính, Đền thờ Đào Duy Từ, đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của du khách thập phương.

Đền thờ chính Đào Duy Từ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của du khách gần xa.

Đào Duy Từ, tên tự là Lộc Khê, sinh năm Nhâm Thân (1572), tại làng Hoa Trai, huyện Ngọc Sơn, trấn Thanh Hóa (nay là thôn Nỗ Giáp, xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa). Trong 8 năm phụng sự chúa Nguyễn, Đào Duy Từ đã có những đóng góp đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự và văn học nghệ thuật. Ông là một nhân vật lịch sử vĩ đại của thế kỷ. 17 ở nước ta, được người đương thời và cả ngày nay ca tụng là bậc hiền tài “Quốc vương, thống nhất văn tự”. Ông mất năm 1634, hưởng thọ 63. Sau khi Đào Duy Từ mất, chúa Nguyễn Phúc Nguyên truy tặng ông là “Hiệp khách đồng đức”, thụy hiệu là Kim Tử Vinh Lộc Phủ, Thái Dương Tự Khánh Tước Lộc Khê. Hậu ban sắc cho Thụy tên là Trung Lương, đưa về an táng. Tùng Châu, phủ Hoài Nhơn (nay là xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) lập chùa. Năm Gia Long thứ 9, ông được thờ tại miếu Khai Quốc Công Thần.

Năm Minh Mạng thứ 12 (1831), ông được truy tặng “Khai Quốc Công Thần Tiên Vinh Lộc Đại Phu Đồng Đại Học Sĩ Thái Sư Phong Tước Hoàng Quốc Công”. Năm 1939, Đào Duy Từ được vua Bảo Đại phong là “Quốc Công Thần Tiên Vinh Lộc Đồng Tể Tướng Thái Sư Hoàng Quốc Công Trắc Vị Thượng Đẳng Thần”. Hướng dẫn dân làng Không Giáp rước kiệu về bến Vân Trại đón Sắc và lập đền thờ Đào Duy Từ tại quê hương.

Đền thờ Hoàng Quốc Công Đào Duy Từ là di tích lịch sử văn hóa được nhà nước công nhận là di tích cấp quốc gia theo Quyết định số 29 / QĐVH ngày 30 tháng 12 năm 2002 của Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ). Hiện nay, đền thờ và mộ tổ của Đào Duy Từ ở xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia. Ngôi chùa được làm bằng kiến ​​trúc đơn giản bằng gỗ, trải qua nhiều biến động của thời gian và lịch sử, ngôi chùa đã xuống cấp nghiêm trọng.

Từ thực tế trên, ngày 30/10/2015 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 4418 / QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử Đền thờ Thành hoàng Đào Duy Từ với tổng kinh phí là 43.597.498.000 Đồng, toàn bộ kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích được trích từ ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa.

Ngày 14/10/2017, UBND huyện Tĩnh Gia phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ khởi công Dự án trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Thành hoàng Đào Duy Từ. Sau một thời gian xây dựng và tôn tạo, đến nay, Đền đã hoàn thành giai đoạn 1 gồm: Nghi môn, chính điện, cổng chính, sân đường nội bộ, đồ thờ cúng, điện và các công trình phụ khác. các tiện ích bổ sung khác. Vừa qua, Ban Quản lý Di tích Quốc gia Đền thờ Đào Duy Từ đã tổ chức lễ tại đền mới, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của di tích, tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa truyền thống. văn hóa tâm linh, phát triển du lịch, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong thời kỳ đổi mới của quê hương, đất nước, đồng thời đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của du khách thập phương. đầu xuân năm Kỷ Hợi.

Sĩ Thanh

Related Articles

Back to top button