Du lịch Thanh Hóa

Huyện Ngọc Lặc: Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai và hang Bàn Bù được công nhận là điểm du lịch –  Trang thông tin điện tử huyện Ngọc Lặc

Huyện Ngọc Lặc: Đền thờ Trưng Túc Vương Lê Lai và động Bản Bu được công nhận là điểm du lịch

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định công nhận điểm du lịch Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai, xã Kiên Thọ và động Bản Bu, xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc.

Nội dung trang

Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai (Đền Tép) được xây dựng trên quê hương của Lê Lai (thôn Thanh Sơn, xã Kiên Thọ), nơi hậu thế tôn kính và ngưỡng mộ danh tướng nhà Lê – một tấm gương sáng về lòng nhân ái. lòng trung thành yêu nước, đồng thời để tưởng nhớ công lao của ông.

Lễ rước kiệu vào đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai.

Lê Lai là một trong những dũng tướng đầu tiên sát cánh cùng Lê Lợi, khi vua Bình Định phất cờ khởi nghĩa chống quân Minh xâm lược tại Lam Sơn (1418). Ông là người có công lớn giúp Lê Lợi dựng nghiệp, đặc biệt ông đã hy sinh thân mình để cứu Lê Lợi thoát khỏi vòng vây của quân Minh và được hậu thế ca tụng là tượng đài của lòng yêu nước. Đồng thời được vua Lê Thánh Tông (năm 1484) phong làm Trung Túc Vương. Lê Lai còn được vua Lê Thái Tổ suy tôn là Đệ nhất công thần và truy tặng danh hiệu “Thần trung Đức Hiệp mưu Bảo Chính Lũng Nhai”. Công lao của Trung Túc Vương Lê Lai đã được lịch sử tôn vinh và nhân dân Việt Nam đời đời ghi nhớ.

Tục hiến nước trong lễ hội rước nước động Bản Bu, thôn Ngàn, xã Ngọc Khê (Ngọc Lặc).

Động Bản Bu thuộc xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc. Sử sách ghi lại, trong cuộc kháng chiến chống quân Minh, động Bản Bu, làng Ngần (nay là thôn Cao Vân, xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc) là nơi trú ngụ, tập kết của quân Mường; Suối Bản Bu là phòng tuyến ngoài giúp Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn nhiều lần đánh tan quân Minh. Sau khi khởi nghĩa Lam Sơn thành công, động Bàn Bu đã được vua Lê Thái Tổ sắc phong cho dân làng mừng chiến thắng vào ngày 18 và 19 tháng Giêng. Theo truyền thống, vào ngày 18 và 19 tháng Giêng hàng năm, nhân dân xã Ngọc Khê và phụ cận. Các vùng Mường tổ chức lễ hội rước nước ở động Bản Bu.

Related Articles

Back to top button