Du lịch Thanh Hóa

Độc đáo kiến trúc của một trong những đình làng cổ lớn nhất xứ Thanh | Báo Dân trí

Đình ban đầu được xây dựng bằng tranh, tre, nứa dưới thời chúa Trịnh Tùng (1570 – 1623). Tuy là trang viên của họ Trịnh nhưng lại được giao cho quan đại thần họ Vũ là ông Vũ Khắc Minh cai quản. Ông Vũ Khắc Minh là con cháu dòng họ Vũ, người có công với vua Lê, chúa Trịnh. Ông từ Hà Nam Ninh vào Thanh Hóa, được phong làm ấp với họ Trịnh. Ông chiêu mộ con cháu dòng họ Vũ và nhân dân lập làng họ Trịnh khôi phục làng Đông Môn. Ông Vũ Khắc Minh mất ngày 15 tháng 4 năm 1680, được nhân dân tôn là thần làng. Về sau, nơi đây trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng của cả làng. Trải qua hàng trăm năm, mái đình nhiều lần được trùng tu để chống mưa nắng làm hư hại các cột, kèo bên trong đình (Ảnh: Thanh Tùng).

Related Articles

Back to top button