Du lịch Thanh Hóa

Về Dương Xá thăm đền thờ Anh hùng dân tộc Dương Đình Nghệ

Dương Xá (nay là phường Thiệu Dương, TP. Thanh Hóa) là vùng đất cổ, có lịch sử phát triển lâu đời. Mảnh đất huyền thoại ấy là nơi thờ Tiết độ sứ Dương Đình Nghệ – vị anh hùng dân tộc chống quân Nam Hán xâm lược.

Về Dương Xá viếng đền thờ anh hùng dân tộc Dương Đình Nghệ

Là một sĩ phu yêu nước ở châu Á, yêu nước, thương dân, khâm phục chí khí của dòng họ Khúc (cha con Khúc Thừa Dụ, Khúc Thừa Hạo), Dương Đình Nghệ đã không ngại phục vụ dưới trướng của Khúc Thừa Hạo. và Khúc Thừa Mỹ.

Về Dương Xá viếng đền thờ anh hùng dân tộc Dương Đình Nghệ

Mùa thu năm 923, vua Nam Hán (Lưu Nghiễm) sai đại tướng quân Lý Khắc Chính tiến đánh Giao Châu, bắt được Khúc Thừa Mỹ đem về. Sau thời Nam Hán, họ cử tướng Lý Tiến làm Đốc học Giao Châu và Lý Khắc Chính trấn giữ La Thành, nhưng họ chỉ kiểm soát được các vùng xung quanh Tống Bình, còn các vùng khác, kể cả Ái Châu, vẫn thuộc về. các chiến hào. trưởng địa phương do họ Khúc kiểm soát.

Về Dương Xá viếng đền thờ anh hùng dân tộc Dương Đình Nghệ

Tại Ái Châu, An Dương Công, tên tự là Đình Nghệ, người xã Dương Xá, huyện Ái Châu, là danh tướng của Khúc Hạo, trước nguy cơ nước ta bị quân Nam Hán xâm lược, đã chiêu mộ anh hùng. , những người chính trực. binh lính trong lục đạo, nuôi 3.000 quân, mong muốn giành lại quyền tự chủ cho dân tộc.

Về Dương Xá viếng đền thờ anh hùng dân tộc Dương Đình Nghệ

Lúc bấy giờ, không chỉ ở đất Ái Châu, các bậc kỳ tài cả nước cũng tìm về Dương Xá để hội ngộ với Dương Đình Nghệ. Năm 931, Dương Đình Nghệ kéo quân vây Lý Tiến và chiếm được thành Đại La, cuộc tiến công chính do Ngô Quyền chỉ huy phối hợp với các cuộc tấn công khác do con trai Dương Đình Nghệ là Dương Tam Kha và Đinh Công Trứ chỉ huy. nhanh chóng tiếp cận thành Đại La.

Về Dương Xá viếng đền thờ anh hùng dân tộc Dương Đình Nghệ

Thứ sử Lý Tiến vội báo sang Quảng Châu cầu cứu, vua Nam Hán sai Trần Bảo mang quân tiếp viện. Trước khi quân tiếp viện đến, thành Đại La đã rơi vào tay Dương Đình Nghệ.

Về Dương Xá viếng đền thờ anh hùng dân tộc Dương Đình Nghệ

Tướng giặc là Lý Khắc Chính bị chết trận, Lý Tiến nhanh chóng phá vòng vây tháo chạy về nước, Dương Đình Nghệ chủ động đem quân mai phục những nơi hiểm trở, tấn công vào doanh trại của giặc. Trước sức tấn công như vũ bão của quân ta, quân Nam Hán thất thủ hoàn toàn, tướng Trần Báo bị giết, quân giặc tan rã …

Về Dương Xá viếng đền thờ anh hùng dân tộc Dương Đình Nghệ

Tháng 7.1931, Dương Đình Nghệ lên nắm quyền và ra tay tại sứ Tước, khôi phục nền tự chủ do cha con họ Khúc gây dựng. Ông sai tướng đi cai quản các tỉnh trong nước, Đinh Công Trứ (cha Đinh Bộ Lĩnh) giữ chức Thứ sử Hoan Châu (Nghệ An). Ngô Quyền là con rể Dương Đình Nghệ, giữ chức Thứ sử châu (Thanh Hóa) là vùng đất cơ sở của dòng họ Dương.

Về Dương Xá viếng đền thờ anh hùng dân tộc Dương Đình Nghệ

Theo nghiệp họ Khúc được bảy năm, Dương Đình Nghệ bị tướng là Kiều Công Tiễn hãm hiếp để cướp quyền. Sau đó Kiều Công Tiễn quy phục nhà Nam Hán.

Về Dương Xá viếng đền thờ anh hùng dân tộc Dương Đình Nghệ

Năm 938, Nam Hán vương lại sai con là Hoàng Thao sang xâm lược nước ta, nhưng Ngô Quyền – con rể Dương Đình Nghệ lại ra Bắc phạt Kiều Công Tiễn, đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. lịch. lịch sử… Sau đại thắng, Ngô Quyền xưng vương, xây dựng nhà nước tự chủ, đóng đô ở Cổ Loa.

Về Dương Xá viếng đền thờ anh hùng dân tộc Dương Đình Nghệ

Tưởng nhớ công lao trời biển của ông, nhân dân đã lập đền thờ, hương khói quanh năm. Đền thờ Anh hùng dân tộc Dương Đình Nghệ ở phường Thiệu Dương (thành phố Thanh Hóa) được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1996. Tại đền thờ ông có câu đối: “Dưỡng ba thiên hạ. , vì thế báo thù cho băng kinh / Chủ tử tám vạn anh hùng ra trận uy phong lẫm liệt ”. =>“ Dâng ba vạn tử sĩ báo thù / Dẫn tám vạn quân ra trận uy phong ”.

TRUNG LÊ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button